Oblig Finance & Factoring

Usługa ta dedykowana jest tylko i wyłącznie przedsiębiorcom. Zakres przedmiotowej usługi rozciąga się od otrzymania od nas tzw. pieczęci prewencyjnej, którą to mogą Państwo opatrzyć każdy wychodzący dokument faktury VAT, poprzez bieżący monitoring płatności a kończąc na przedsądowych czynnościach mediacyjnych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż usługa monitoringu wierzytelności może być kojarzona z innymi oferowanymi przez nas usługami, podchodzimy do niej w indywidualny sposób, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Korzyści z monitoringu wierzytelności

  • pomoc w zarządzaniu płynnością finansową,
  • poprawa dyscypliny płatniczej Państwa Klientów,
  • oszczędności wynikające z outsourcingu tego typu czynności na rzecz profesjonalnego podmiotu,
  • utrzymanie dobrych relacji ze swoim Klientem.

Co nas wyróżnia

  • indywidualna oferta współpracy,
  • elastyczne i proste zasady rozliczeń,
  • duża skuteczność w zapobieganiu powstawania przeterminowanych należności.

Cena

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu zleconej usługi oraz nakładu naszej pracy.