Oblig Finance & Factoring

Produkt ten skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy posiadają wymagalne wierzytelności, wynikające praktycznie z każdego stosunku obligacyjnego, w głównej mierze co do których wyłączono umownie możliwość ich przelewu na rzecz osób trzecich (pactum de non cedento). Mając na uwadze fakt umownego wyłączenia możliwości przelewu wachlarz naszych działań zmierza w kierunku wyegzekwowania Państwa wierzytelności w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo i w ramach kompetencji wynikających z łączącej nas umowy.

Cechy charakterystyczne inkasa wierzytelności

 • działania nasze zmierzają do odzyskania należności w imieniu i na rzecz Państwa,
 • prowadzenie negocjacji przedsądowych zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności, a w szczególności zawarcie ugody przedsądowej na warunkach przez Państwa akceptowalnych,
 • profesjonalna obsługa prawna począwszy od przyjęcia zlecenia, aż do jego zakończenia, w tym w szczególności reprezentowanie Państwa przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Korzyści z inkasa wierzytelności

 • oszczędność czasu i kosztów związanych z samodzielnym dochodzeniem należności,
 • uniknięcie czasochłonnych czynności windykacyjnych oraz żmudnych procedur sądowych i egzekucyjnych,
 • dyscyplinowanie Dłużników pod kątem terminowego regulowania zobowiązań,
 • powierzenie zadania w postaci odzyskania swoich wierzytelności profesjonalnemu podmiotowi, który współpracuje z wyselekcjonowanymi kancelariami Komorników Sądowych, dając tym samym wysokie prawdopodobieństwo zakończenia przedmiotowego zadania sukcesem.

Co Nas wyróżnia

 • nie pobieramy opłat przygotowawczych, wstępnych ani stałych,
 • kredytujemy koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego,
 • kontrolujemy przebieg postepowania sądowego i egzekucyjnego,
 • osobiście uczestniczymy przy czynnościach komorniczych,
 • umieszczamy informację o zobowiązaniach Dłużnika na naszej giełdzie wierzytelności.

Cena

Wynagrodzenie stanowi prowizja od odzyskanej wierzytelności, a jej wysokość uzależniona jest od kondycji finansowej Dłużnika, rodzaju, wysokości i stopnia przeterminowania wierzytelności oraz jakości dokumentacyjnej.