Grupa Oblig

Jesteśmy grupą, którą utworzyliśmy w odpowiedzi na sygnały docierające z rynku, generujące zapotrzebowanie na usługi w zakresie doradztwa prawnego, prawidłowego doboru właściwych instrumentów finansowych oraz działalności inwestycyjnej w segmencie nieruchomości.

Podmioty naszej grupy stanowią wypadkową naszych dotychczasowych doświadczeń i aktywności na wielu polach działalności gospodarczej, co w połączeniu z wyspecjalizowaną kadrą oraz profesjonalizmem w podejmowanych działaniach, scala grupę w oparciu o efekt synergii.

Ponad
Obsłużonych klientów
Ponad
mln
Obrotu z tytułu factoringu
Ponad
tys.
Przeprowadzonych postępowań
Ponad
Zakupionych/zbytych nieruchomości