Oblig Legal Advice

OBLIG LEGAL ADVICE oferuje pomoc prawną polegającą na reprezentowaniu Państwa przez prawników naszej Kancelarii zarówno przed wszelkimi organami rozpatrującymi spory (sądami powszechnymi, sądami polubownymi, organami administracji państwowej i samorządowej), jak i wszelkimi organami egzekucyjnymi.

Przedmiotowe doradztwo obejmuje swoim zakresem zarówno reprezentację Państwa w całym cyklu procesu oraz na poszczególnych jego etapach, jak również pomoc cząstkową ograniczającą się do sporządzenia na Państwa zlecenie określonych pism procesowych, zarówno inicjujących postępowanie jak i w toku postępowania.

Zasadniczo wysokość naszego wynagrodzenia w powyższym zakresie ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, jednakże w sprawach obejmujących tzw. pomoc cząstkową, wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w oparciu o rodzaj pisma, stopień i złożoność sprawy, termin realizacji oraz nakład pracy.