Oblig Investments

OBLIG INVESTMENTS jest przedsiębiorstwem zajmującym się szeroko rozumianymi inwestycjami na rynku nieruchomości. Przedsiębiorstwo to w strukturze grupy OBLIG pełni funkcję uzupełniającą do działalności prawniczej i finansowej, wzbogacając ją o działalność inwestycyjną.

W projekcji zewnętrznej OBLIG INVESTMENTS jest podmiotem gospodarczym, który dokonuje zakupu nieruchomości zarówno pod kątem ich dalszej odsprzedaży, jak też zachowania ich zarówno na cele własne, dotyczące bieżącej oraz przyszłej działalności grupy OBLIG, a także modernizacji ich substancji pod kątem komercyjnego wykorzystania, a w szczególności wynajmu na rzecz osób trzecich.

Działalnością dodatkową w stosunku do wyżej wymienionej jest działalność w zakresie profesjonalnego pośrednictwa na rynku nieruchomości. Z uwagi na szerokie spectrum jak i czasokres działalności gospodarczej grupy OBLIG posiadamy bogate portfolio inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak również duże doświadczenie kooperacyjne z wieloma profesjonalnymi pośrednikami działającymi na rynku nieruchomości.

OBLIG INVESTMENTS działając w strukturze grupy OBLIG idealnie uzupełnia pozostałe podmioty, korzystając z doświadczenia zawodowego OBLIG LEGAL ADVICE oraz zaplecza materialnego OBLIG FINANCE & FACTORING, czyniąc swoją ofertę wiarygodną zarówno merytorycznie jak i finansowo.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.